CUT magazine about art

  The Archive is Limited

  more multiples and editions

  latest news   +   Instagram

  e-mlog


  contact 

    artists   past  
now  
future.BareObjectsOnHoldArt2023-viewD700

exhibition view On Hold art, Bare objects and Product art, 2023On Hold art, Bare objects and Product art


in AP


8 september - 2 december 2023
JOHN M ARMLEDER
NICOLAS CHARDON
SYLVIE FLEURY
KIMBALL GUNNAR HOLTH
KLAAS KLOOSTERBOER
PIERO MANZONI
OLIVIER MOSSET
ROB SCHOLTEVoor de tentoonstelling 'On Hold art, Bare objects, Product art', is gezocht naar objecten die noch een 'objet trouvé' zijn, noch een 'ready-made'. Het zijn voorwerpen die zich onderscheiden door de manier waarop ze zijn ontstaan en in de kunst zijn opgenomen. In het taalgebruik worden begrippen als 'objet trouvé' en 'ready-made' nogal eens door elkaar gehusseld of zelfs lukraak ingezet om een voorwerp te beschrijven dat zogenaamd als onveranderd in een beeldende kunstcontext is geplaatst. Als iets dat slechts voor het oprapen ligt en dan gemakshalve een gevonden voorwerp of een 'ready-made' wordt genoemd.
Naar aanleiding van de karaktereigenschappen van een aantal voorwerpen in de tentoonstelling 'On Hold art, Bare objects, Product art' vermoed ik de aanwezigheid van categorieën die zich onttrekken aan zowel het 'objet trouvé' als de 'ready-made'.


English text

For the exhibition 'On Hold art, Bare objects, Product art', I searched for objects that are neither an 'objet trouvé' nor a 'ready-made'. They are objects that are distinguished by the way in which they were created and incorporated into the art world. In language use, concepts such as 'objet trouvé' and 'ready-made' are often mixed up or even used haphazardly to describe an object that is supposedly placed in a visual art context as unchanged. As something that is just up for grabs and that is then conveniently called a found object or a 'ready-made'. Based on the characteristics of a number of objects in the exhibition 'On Hold art, Bare objects, Product art', I suspect the presence of categories that elude both the 'objet trouvé' and the 'ready-made'. KvG

since 1985
.