home
 shows

 

26 February - 3 April 2011


PRESS RELEASE
JENNY LINDBLOM

'All-inclusive I', 2011
'Jenny made me and decorated me I' and 'Jenny made me and decorated me II', 2011

voor Nederlandse tekst zie hieronder
Ode on a Grecian Urn.

In the exhibition "Ode on a Grecian Urn" the human desire for a perfect self, an ideal existence, fame, fortune and paradise is addressed. Also the tragedies, failures, fiascos and disasters are referred to. For the most part, however, it centers on with the semi-successful vacation to Las Palmas that falls somewhere in between, and the stigma of the awkward farmer's tan that becomes an external expression of your inner feeling of not quite being the one you would like other people to see.

In the painting "Ode on a Grecian Urn (boho)" a stereotype model girl is depicted surrounded by Greek pottery. Her terracotta-coloured skin and her black dress make her blend in with the ceramics around her. Her mirrored sunglasses protect her from meeting the viewer's gaze. Both the painting and the exhibition borrow their titles from a poem by John Keats, in which the poet addresses an old Greek urn and the images on it. The people depicted on the urn are forever frozen, for them exist neither before nor after. Also the urn itself is an empty vessel, a "bride of quietness" as it can't convey the things it has experienced through time. A fascination as well as frustration can be sensed over the limitations of static representation.

In the collage "Fedelindsay" the classical sculpture "Boy with Thorn"-also known as Fedelino-is mashed-up with a paparazzi-shot of scandal actress Lindsay Lohan sunbathing, wearing an alcohol monitoring bracelet. The name Fedelino, "the faithful boy", is derived from an anecdote invented to give the sculpture more heroic connotations. It tells the story of a young shepherd who only after faithfully fulfilling his task and delivering a message to the Roman Senate stopped to remove the painful thorn he had had in his foot all the way. The stories of Lohan, invented or not, are far less heroic. Thought she nevertheless also seems to do her best to fulfil our expectations and deliver the stories we want from her.

In the exhibition "Ode on a Grecian Urn" a series of works bringing together the eternal and the ephemeral, Lindblom is reflecting on ideas of impression-management, and the vulnerability that you always risk when you in some way expose yourself.

In December 2009 Galerie van Gelder asked Iris van Gelder to propose six graduated artists who attended at the Rietveld Academy or Sandberg Institute. In April 2010 four artists have been chosen and invited to exhibit in the gallery of which Jenny Lindblom is the first one.

Jenny Lindblom is born in Sweden in 1981. She lives and works in Amsterdam after she studied at the Rietveld Academy and the Sandberg Insitute. Recently she was awarded the Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. She participated in groupshows among other places at Bonniers Konsthall, Stockholm, W139 and Service Garage in Amsterdam.

Awards / Nominations
2010 Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst / Royal Awards for Painting
2010 Shortlisted for Sybren Hellinga kunstprijs
2010 Nominated for Buning Brongersprijzen
2008 Nominated for the Gerrit Rietveld Academie Prijs Beeldende Kunst
2006 Nyköpings konstförenings stipendium 2006
2005 Paret Wärmes Stipendium Ebelingmuseet'Fedelindsay', 2011


Ode on a Grecian Urn.

In de tentoonstelling "Ode on a Grecian Urn" wordt verwezen naar het menselijk verlangen om het innerlijke zelf te vinden; een ideaal bestaan, roem, fortuin en het paradijs op aarde. Daarbij moeten tragedies, mislukkingen, fiasco's en rampen ontweken worden. Het overgrote deel van de tentoonstelling draait echter om een min of meer succesvolle vakantie naar Las Palmas, die temidden van deze twee uitersten valt, en om het stigma van een door de zon gebruind gezicht dat een uiterlijke en gênante expressie is van een innerlijk gevoel van iemand, die niet helemaal is van wat hij graag zou willen dat de ander ziet.
In het schilderij "Ode on a Grecian Urn (boho)" is een stereotype meisjesmodel te zien dat omgeven is met Griekse keramiek. Haar terracotta gekleurde huid en haar zwarte jurk doen haar temidden van de reeksen keramieken potten oplossen. Haar spiegelende zonnebril beschermd haar tegen de mogelijk zoekende blik van de ander. Dit schilderij en ook de tentoonstelling ontlenen hun titel aan een gedicht van John Keats waarin de dichter verwijst naar een oude Griekse urn en de afbeeldingen daarop. De personen die hierop afgebeeld staan zijn voor eeuwig bevroren; voor hen bestaat niets ervoor en niets erna. Ook de urn zélf is een leeg vat, een "bride of quietness" doordat het niet de dingen die het in de tijd heeft ervaren kan overbrengen. Zowel een fascinatie als ook een frustatie kan men waarnemen met betrekking tot de beperkingen van statische representatie.
In de collage 'Fedelindsay' is de klassieke sculptuur 'Boy with Thorn' - ook bekend onder de naam Fedelino - vermengd met een paparazzi-snapshot van de schandaalactrice Lindsay Lohan die met een alcoholsensor om haar enkel aan het zonnebaden is. De naam Fedelino, "the faithful boy", komt van een anecdote die bedacht is om de sculptuur een meer heroïsche connotatie te geven. Het vertelt het verhaal van een jonge herder die pas ná het trouw vervullen van zijn taak om een bericht bij de Romeinse Senaat af te leveren stopte om een pijnlijke doorn, waarmee hij de hele tijd had gelopen, uit zijn voet te halen. De verhalen over Lindsay Lohan, verzonnen of niet, zijn verre van heroïsch. Desalniettemin wordt gedacht dat óók zij haar best doet om aan de verwachtingen te voldoen en om de anecdotes te leveren die van haar verwacht worden.
In de tentoonstelling 'Ode on a Grecian Urn', met een serie werken die het eeuwige en het efemere bijeenbrengen, belicht Lindblom ideeën over impression-management, en over de kwetsbaarheid die iemand altijd veroorzaakt als je op de een of andere manier jezelf bloot geeft.

In december 2009 is door de galerie aan Iris van Gelder gevraagd om een zestal pas afgestudeerde kunstenaars van de Rietveld Akademie en het Sandberg Instituut in Amsterdam voor te dragen. In April 2010 zijn vier kunstenaars uitgenodigd om een tentoonstelling te maken en Jenny Lindblom is daarvan de eerste.
Jenny Lindblom is geboren in Zweden in 1981. Zij woont en werkt in Amsterdam, nadat zij haar opleiding aan Rietveld Akademie and het Sandberg Insituut had gedaan. Onlangs kreeg zij de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst toegekend. Zij nam deel aan groepstentoonstellingen o.a. in Bonniers Konsthall, Stockholm, W139 and Service Garage in Amsterdam. Op het moment heeft zij een scholarship in Los Angeles, U.S.A.


Prijzen / Nominaties

2010 Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst / Royal Awards for Painting 2010 Shortlisted for Sybren Hellinga kunstprijs 2010 Nominated for Buning Brongersprijzen 2008 Nominated for the Gerrit Rietveld Academie Prijs Beeldende Kunst 2006 Nyköpings konstförenings stipendium 2006 2005 Paret Wärmes Stipendium Ebelingmuseet

.