home
 artists

 

Szabolcs KissPál

.

 

 

In 2004 nam Szabolcs KissPál (1967) deel aan de tentoonstelling 'Freedom borders' in Galerie van Gelder, waarin
hij een videowerk 'Rever II' liet zien. Een rode bal met witte stippen rolt langs een tuinhek, over een stoeprand,
door een woonkamer, enz. Soms stuitert de bal tegen de rand van het videobeeld, waardoor de kijker abrupt uit de illusie
van het beeld wordt gehaald. De bal rolt in tegenovergestelde richting weer door. Het is een werk dat typerend is voor
de denkwereld van KissPál. Hij stelt zich herhaaldelijk de vraag of je ziet waarnaar je kijkt. In de tentoonstelling
'Backlit gaps' is deze onderzoekende blik terug te vinden in werken zoals 'Deadheat' (2005), 'One by 1' en 'Gap event'.
KissPál probeert het gat te dichten tussen zien en kijken, tussen begrenzingen en drempels. In 'backlit gaps' wordt
'toeval' naast 'matter of fact' geplaatst. En het begrip meten per eenheid (het kijken) wordt naast het begrip meetlint
(het zien) gelegd. Deze thema's brengt hij tot leven in zowel films, lichtbakken, sculpturen en installaties.

KissPál zegt over de kloof tussen 'verschijnen en zijn' het volgende: "Voor mij is de hele wereld een tamelijk afstandelijk
ding, inclusief mijzelf van tijd tot tijd. Dat is vanwege zijn 'mediated-ness' door middel van perceptie, taal, enz. En ik ben
erg sceptisch over mogelijkheden om dat gat te overbruggen, maar de kunst kan me misschien helpen en daarom
maak ik nog steeds kunst."