home
 artists

 

Hreinn Fridfinnsson

.

 

 

HREINN FRIDFINNSSON
This blue spot is an addition to everything there is, 1972
60 x 80 cm
paint on canvas, handwritten text, recto signed in pencil

'This piece was saved from the garbage at the time when Thora Johansen was asked by Hreinn Fridfinnsson to help him out to clean his house for a removal to come. He was not in a good enough physical condition to do this himself. Thora was not in a good condition either; she had a bad back and just came to know she suffered diabetes. Nevertheless in exchange of his promise to exhibit with a solo show in Galerie van Gelder she agreed on helping him out. Before the removal she had a meeting about his personal belongings that had to be removed to his studio. She asked him a.o. about what to do with the blue spotted painting she found behind a cupboard in a dusty corner. He told her it was a bad painting and also full of fungi spots; it needed to be thrown on the street on top of the rest of his garbage in front of his house in the Rustenburgerstraat 406.
At the time I arrived on my bike to give her a hand for getting the most heavy boxes and bed parts into our old Volvo station car I saw the painting leaning against grey plastic garbage bags on the pavement. I asked her what she was doing and then she told me the instructions and that Hreinn with disregard talked about his old work. I found this more than shocking and I demanded her to save it for him and to put it back to his personal belongings that had to be delivered either at his studio in the Plamgracht or his new home in Talmastraat 9. The show never came, but a piece from the early seventies saw the light again.'

Kees van Gelder

Citaten over werk en motivatie

"De natuur, oneindigheid en wetmatigheden zijn centrale thema's in mijn werk."

"Vooral de relatie tussen mens en natuur en de wederzijdse eenwording onderzoek ik voortdurend. Ik gebruik natuurlijke materialen zoals hout, aarde en keien, maar ook door de mens vervaardigde materialen als een foto, een spiegel of een kartonnen doos. Het eigenaardige is dat de mens deel uit maakt van de natuur en tegelijkertijd daar tegenover staat. Ik ben geïnteresseerd in verborgen krachten die ten grondslag liggen aan de ongenaakbare natuur."

'In "Small lake" (1991) is er bijvoorbeeld sprake van een wisselwerking tussen compositie en toevallige natuurvormen. Een geometrische wandsculptuur staat tegenover ontelbare kaleidoskopische beelden."

"De onderliggende krachten verbinden de natuur buiten -het landschap- met de natuur binnen -de menselijke psyche-. Deze krachten doen de grenzen tussen deze tegenstellingen vervagen."


Motivatie
"Ik ben zeer geïnteresseerd in het werk van Stendhal. Ik denk dat het thema van de 'eerste kristallisatie' zeer goed met mijn werk te verenigen valt, omdat veel van mijn werken gaan over overgangen van het ene moment naar het andere moment of van de ene plek naar de andere plek. Het is een balanceren tussen iets dat er is en iets dat ook nog moet komen."

"Zowel een schijnbare als daadwerkelijke structuur is bijvoorbeeld te vinden in From a Far (1990, cat. p. 30). Een uitgeklapte kartonnen doos met daarin ontelbare kleine openingen die een labyrinth van versnipperde vormen doen ontstaan. Alsof een kind willekeurig rondjes en hoekjes heeft geknipt uit een vele malen opgevouwen blaadje en deze nu heeft uitgeklapt."

"Een grote piramidevormige structuur wordt bijvoorbeeld opgebouwd uit vele kleine, versnipperde vormen van kippengaas. De onderste horizontale lijn van de piramide bestaat uit twaalf vormen, die ieder op hun beurt weer zijn opgebouwd uit twaalf zeshoekige rasters. Deze ordening wordt consequent toegepast; de top van de piramide wordt gevormd door één enkel zeshoekig rastertje. Het uiteindelijke resultaat is een evenwichtige driehoek, opgebouwd uit een ‘kloon’ van geometrische vormen."

[opgemaakt in 1999]